رئیس مجلس

 • قاضی زاده هاشمی : حفظ استقلال کاری هیات رییسه در کنار تعاملگرایی

  قاضی زاده هاشمی : حفظ استقلال کاری هیات رییسه در کنار تعاملگرایی

  سید احسان قاضی زاده هاشمی گفت: ترکیب هیات رییسه، برای آینده مجلس، ایجاد تعامل میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و همچنین تعاملاتی که در ساختار اجرای قوانین مصوب مجلس تاثیر گذار هستند، نقش برجسته ای دارد.

 • ریشه ها ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﻠﻔﻰ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﺎﺭ

   ریشه ها ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﻠﻔﻰ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﺎﺭ

  ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺤﻠﻴﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳــﻠﻔﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷــﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺪﺭﻳﻜﺎ ﻣﻮﮔﺮﻳﻨﻰ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺭﺧﺪﺍﺩﻯ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺷــﺄﻥ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺯﻭﺍﻳﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺳﺖ ...

 • از خراسان تا بهارستان

  از خراسان تا بهارستان

  نمایندگان استان خراسان رضوی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساکن بهارستان شده‌اند را بهتر بشناسیم.