برائت سران فتنه

 • وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش باید از سران فتنه برائت جوید

  وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش باید از سران فتنه برائت جوید

  سیداحسان قاضی‌زاده درباره سابقه شرکت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در فتنه ۸۸ گفت: از همراهی‌کنندگان فتنه، هیچ‌گونه موضعی به جز محکوم کردن و برائت جستن از سران فتنه قابل پذیرش نیست.

 • حماسه ۹ دی نقطه پایان فتنه و فتنه گران بود

  حماسه ۹ دی نقطه پایان فتنه و فتنه گران بود

  نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه فتنه گران هنوز هم باید پاسخگوی اقدامات خود باشند، گفت: حوادث سال 88 و اقدامات فتنه گران باعث شد که تحریم‌های ثانویه ظالمانه‌ای بر کشور ما تحمیل شود و چهره و وجهه جهانی ایران اسلامی مخدوش و آسیب ببیند.

 • برخی هنوز از به کار بردن عبارت فتنه ابا دارند

  برخی هنوز از به کار بردن عبارت فتنه ابا دارند

  نماینده مردم فریمان در مجلس، با بیان اینکه برخی هنوز از به کار بردن اصطلاح «فتنه» ابا دارند گفت: دلبستگی به قدرت، بروز فتنه جدید را محتمل می‌سازد.

 • مردم در حماسه ۹ دی از خواص بی بصیرت عبور کردند

  مردم در حماسه ۹ دی از خواص بی بصیرت عبور کردند

  نماینده سرخس ، فریمان ، بخشهای احمد آباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی گفت : در 9 دی سال 88 مردم از خواص بی بصیرت عبور کردند و این خواص بی بصیرت اگر به خودشان بیایند قطعا در سال های آتی کشور ما دچار آسیب نخواهد شد .