فروش آرشیو صدا سیما

 • فاجعه در آرشیو رسانه ملی تایید شد

   فاجعه در آرشیو رسانه ملی تایید شد

  یک عضو هیأت نظارت بر سازمان صدا و سیما درباره فروش آرشیو این سازمان به یک شبکه فارسی زبان خارجی گفت : آرشیو صدا و سیما در طول زمان‌های مختلف فروخته شده و بواسطه شخص ثالثی از کشور خارج شده است .

 • ورود شورای نظارت بر صداوسیما به موضوع دستکاری آرای نظرسنجی صداوسیما

  ورود شورای نظارت بر صداوسیما به موضوع دستکاری آرای نظرسنجی صداوسیما

  عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما از ورود شورای نظارت بر صداوسیما به موضوع تخلف روی داده در جشنواره تلویزیونی خبر داد و گفت : ما کار خودمان را در این حوزه شروع کردیم و گزارشی از این تخلف به شورای نظارت ارائه خواهد شد .

 • خروج آرشیو صداوسیما قابل کتمان و تکذیب نیست

   خروج آرشیو صداوسیما قابل کتمان و تکذیب نیست

  عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما با بیان اینکه خروج آرشیو مربوط به ادوار مختلف بوده است، گفت : با توجه به گزارشاتی که به شورای نظارت بر صدا و سیما رسیده، خروج آرشیو از سازمان قابل تکذیب و کتمان نیست .