تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

  • تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

     تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

    سید احسان قاضی زاده هاشمی و ۴۳ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور ، وزیر کشاورزی و وزیر صنعت و معدن : ضرورت جلوگیری از فعالیت تداوم غیرقانونی بازنشستگان در زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای اقتصادی زیر مجموعه‌ی آنها .