بصیرت حماسه 9 دی 88

  • مردم در حماسه ۹ دی از خواص بی بصیرت عبور کردند

    مردم در حماسه ۹ دی از خواص بی بصیرت عبور کردند

    نماینده سرخس ، فریمان ، بخشهای احمد آباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی گفت : در 9 دی سال 88 مردم از خواص بی بصیرت عبور کردند و این خواص بی بصیرت اگر به خودشان بیایند قطعا در سال های آتی کشور ما دچار آسیب نخواهد شد .