استعداد یابی نخبگان علمی دانشگاه و مدارس

  • تقویت استعدادیابی در نظام آموزشی ضروری است

     تقویت استعدادیابی در نظام آموزشی ضروری است

    عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، تقویت استعداد یابی در نظام آموزشی کشور و اعتماد به جوانان را ضروری دانست و گفت : برای ایجاد فضای نخبگی، صحنه و میدان کشور باید در اختیار نسل تحصیلکرده و جوان قرار بگیرد که دل در گرو پیشرفت آینده ایران دارد .