هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان

  • هیات عالی نظارت ، مجلس و قانون اساسی را تضعیف می کند

     هیات عالی نظارت ، مجلس و قانون اساسی را تضعیف می کند

    سید احسان قاضی زاده هاشمی درباره هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام گفت : در خصوص سیاست های کلی ، اصل کار و نظریات مهم و معتبر برای مجلس، نظرات شورای محترم نگهبان است؛ یعنی هر آنچه در رفع ابهام و ایراد و نقض قانون وجود داشته باشد موضوع آن در حیطه کار نظر شورای نگهبان است .