تذکر صدا سیما برنامه نوروزی

  • ۱۸ تذکر به صداوسیما /از سانسور لوگوی تیم فوتبال آ.اس.رم تا کلاه قرمزی

    ۱۸ تذکر به صداوسیما /از سانسور لوگوی تیم فوتبال آ.اس.رم تا کلاه قرمزی

    سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو ناظر قوه مقننه در شورای نظارت بر صداوسیما با اشاره به ۵۶ گزارش و ۱۸ تذکر شورای نظارت بر صداوسیما درباره برنامه‌های نوروزی، تاکید کرد که مواردی همچون سانسور لوگوی تیم فوتبال آ.اس.رم و برنامه کلاه‌قرمزی جزء موارد تذکر بود .

  • تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

     تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

    سید احسان قاضی زاده هاشمی و ۴۳ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور ، وزیر کشاورزی و وزیر صنعت و معدن : ضرورت جلوگیری از فعالیت تداوم غیرقانونی بازنشستگان در زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای اقتصادی زیر مجموعه‌ی آنها .