حماسه نه دی

  • حماسه ۹ دی نقطه پایان فتنه و فتنه گران بود

    حماسه ۹ دی نقطه پایان فتنه و فتنه گران بود

    نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه فتنه گران هنوز هم باید پاسخگوی اقدامات خود باشند، گفت: حوادث سال 88 و اقدامات فتنه گران باعث شد که تحریم‌های ثانویه ظالمانه‌ای بر کشور ما تحمیل شود و چهره و وجهه جهانی ایران اسلامی مخدوش و آسیب ببیند.

  • مردم در حماسه ۹ دی از خواص بی بصیرت عبور کردند

    مردم در حماسه ۹ دی از خواص بی بصیرت عبور کردند

    نماینده سرخس ، فریمان ، بخشهای احمد آباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی گفت : در 9 دی سال 88 مردم از خواص بی بصیرت عبور کردند و این خواص بی بصیرت اگر به خودشان بیایند قطعا در سال های آتی کشور ما دچار آسیب نخواهد شد .